Privacybeleid

Privacybeleid Panorama West

Panorama West en verhuurder- en eigenaar Mevr. M.N.M. Hatenboer-Venema is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en mij als verhuurder. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en of van u vragen om deze op de website in te vullen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten- en het gebruik van de website van Panorama West ( www.panoramawest.nl) en het mailcontact via (post@panoramawest.nl) wat u heeft met de verhuurder- en eigenaar Mevr. M.N.M. Hatenboer-Venema. U dient zich ervan bewust te zijn dat Panorama West en de verhuurder- en eigenaar Mevr. M.N.M. Hatenboer-Venema niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Panorama West en de verhuurder- en of eigenaar Mevr. M.N.M. Hatenboer-Venema  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u via de website van www.panoramawest.nl een mail stuurt en of rechtstreeks een mail stuurt naar post@panoramawest.nl vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De dienst is in de meeste gevallen een reserveringsaanvraag en of boeking. En of kan het een informatieaanvraag zijn met de vraag om aanvullende informatie die niet of niet direct beschikbaar is op de website. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waar wij over beschikken. De grondslag welke wij gebruiken t.a.v. de verwerking van uw persoonsgegevens is de verwerking m.b.t. een overeenkomst, is een huurcontract van een van onze recreatiewoningen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw boekingsaanvragen en of vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde computer. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Informatieverstrekking aan derden

Panorama West en verhuurder- en eigenaar Mevr. M.N.M. Hatenboer-Venema verstrekken geen persoonsgegevens en of gegevens die bij ons bekend zijn aan derden. De gegevens zijn louter en alleen bedoeld voor de totstandkoming van een reservering c.q. boeking van een van de recreatiewoningen.

Bewaartermijn

Panorama West en verhuurder- en eigenaar Mevr. M.N.M. Hatenboer-Venema verstrekken zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid.